مجموعه ورزشی شهران(خردسال)

روزهای یکشنبه - سه شنبه ساعت:۱۸:۴۵ - ۲۰

آدرس:شهران- کوچه 5 شرقی- جنب فرهنگسرای معرفت- سرای محله شهران