سما

روزهای یکشنبه - سه شنبه - پنج شنبه ساعت:۱۷:۳۰ - ۱۸:۳۰

آدرس:خیابان پاسداران- انتهای بوستان پنجم بعد از خیابان امیرابراهیمی-سالن ورزشی مدرسهٔ سما