حضور سبک رزمی نیرو در گردهمایی رزمی کاران استان تهران

حضور سبک رزمی نیرو در گردهمایی ۳۰۰۰ نفری رزمیکاران استان تهران به مناسبت هفته تربیت بدنی. در طی این مراسم، با حضور مسئولین و مدعوین محترم، نیروکاران مبارزات نمایشی، فنون دفاع شخصی و تنفسی را به نمایش گذاشتند.