حضور سبک رزمی نیرو در گردهمایی رزمی کاران استان البرز

سبک رزمی نیرو در راستای اشاعه فرهنگ ورزش و پهلوانی در گردهمایی رزمی کاران استان البرز که به مناسبت هفته تربیت بدنی انجام شد، حضور به هم رساند.