باشگاه دیهیم

روزهای شنبه- دوشنبه - چهارشنبه ساعت:۱۸:۳۰ - ۲۰

آدرس: تهران-خیابان شهید مدنی-خیابان گلشن دوست -بعداز سرای محله تسلیحات-خیابان رضایی-خیابان رجب نصیری-مجموعه ورزشی دیهیم