مجموعه ورزشی حوزه بسیج امام موسی کاظم (ع)

روزهای شنبه - دو شنبه - چهار شنبه ساعت:۱۹:۳۰ - ۲۱:۰۰

آدرس:پیروزی.خیابان نبرد.خیابان پاسدار گمنام به سمت اتوبان امام علی ع. بعد از میدان امام حسن مجتبی ع. مجموعه ورزشی حوزه بسیج امام موسی کاظم (ع)