شکوفه

روزهای شنبه - دوشنبه - چهارشنبه ساعت:۱۸ - ۱۹:۳۰

آدرس:میدان ارتش - خیابان لنگری - انتهای خیابان تیموری - مجموعه ورزشی شکوفه