باشگاه های

تهران - بانوان - روزهای فرد

بوستان بهشت مادران

روزهای یکشنبه، سه شنبه ساعت:۱۷:۳۰ - ۱۹:۰۰

آدرس:سیدخندان، خیابان جلفا، انتهای کوچهٔ کاویان، مجموعهٔ ورزشی بوستان بهشت مادران‌

تهرانسر - شهرک دریا

روزهای یکشنبه، سه شنبه ساعت:۱۵:۰۰-۱۶:۰۰

آدرس: تهران، خیابان شریعتی،خیابان ظفر،خیابان دلیری، سرای محله زرگنده

زرگنده

روزهای یکشنبه، سه شنبه ساعت:۱۵:۴۵ - ۱۷:۰۰

آدرس: خیابان شریعتی،خیابان ظفر،خیابان دلیری، سرای محله زرگنده

شفق کودکان -دختران

روزهای یکشنبه، سه شنبه ساعت:۱۷:۰۰ - ۱۸:۰۰

آدرس: یوسف آباد، خ ٢١، فرهنگسرای شفق

لواسان بانوان

روزهای یکشنبه، سه شنبه ساعت:۱۸:۳۰ - ۲۰:۰۰

آدرس: لواسانات، کمربندی رجائی، خیابان منتظری، سالن ورزشی منتظری