باشگاه های

تهران - بانوان - روزهای فرد

بوستان مادران

روزهای یکشنبه، سه شنبه ساعت:۱۷:۳۰ - ۱۹:۰۰

آدرس:سیدخندان، خیابان جلفا، انتهای کوچهٔ کاویان، مجموعهٔ ورزشی بوستان بهشت مادران‌

زرگنده

روزهای یکشنبه، سه شنبه ساعت:۱۵:۳۰ - ۱۷:۰۰

آدرس: خیابان شریعتی،خیابان ظفر،خیابان دلیری، سرای محله زرگنده

شفق کودکان -دختران

روزهای یکشنبه، سه شنبه ساعت:۱۷:۰۰ - ۱۸:۰۰

آدرس: یوسف آباد، خ ٢١، فرهنگسرای شفق

شهرک دریا

روزهای یکشنبه، سه شنبه ساعت:۱۷:۰۰-۱۸:۳۰

آدرس: تهرانسر.بلوار یاس. شهرک دریا، کوچه چهاردهم، مجموعه ورزشی شهرک دریا

فرهنگسرای شفق

روزهای یکشنبه، سه شنبه ساعت:۱۸:۰۰ - ۱۹:۳۰

آدرس: یوسف آباد، خ ٢١، فرهنگسرای شفق

لواسان

روزهای یکشنبه، سه شنبه ساعت:۱۶:۳۰ - ۱۸:۰۰

آدرس: لواسانات، بلوار امام خمینی، خیابان اسدیان، تربیت بدنی لواسان، سالن امام علی، طبقه بالا