در هر كسی نیروی شگفت‌انگیزی به نام قدرت آسمانی یا نیروی هستی وجود دارد كه این نیروی عجیب و شگرف می‌تواند زندگی و هستی افراد را از جهات مختلف من جمله روحی، معنوی، مادی و اجتماعی تحت تأثیر قرار داده و دگرگون سازد و فرد را به قله رفیع آزادگی، رستگاری و خوشبختی سوق دهد. با یادگیری هنر رزمی نیرو هم فنون رزمی، هم قدرت تنفسی و درونی و هم تمركز را می‌آموزید. فنون رزمی را برای دفاع شخصی و تمركز را برای داشتن فكری سالم و سازنده و آرامش درونی و قدرت تنفسی را برای حفظ فیزیك بدن، دفاع شخصی و شكستن اجسام سخت بدون آسیب‌ رساندن به بدن به كار گیرید.